استخدام در رشت کار در لوازم یدکی خودرو با ضامن معتبر ،تماس ۷تا ۱۰شب با حقوق مناسب.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی کمکی

شرایط استخدام:

1.داشتن ضامن معتبر 

 

تماس:۰۹۱۹۷۷۰۸۴۴۹