استخدام در تهران شرکت THE One (نمایند انحصاری ایران در زمینه مبلمان و دکوراسیون داخلی) در نظر دارد در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر استخدام نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سرپرست بازاریابی و فروش

شرایط استخدام:

1.آقا / کارشناسی ارشد بازرگانی/صنایع حداقل ۵ سال
2.مسلط بر مهارت های مدیریتی و اصول و فنون بازاریابی و فروش
3.مسلط بر زبان انگلیسی