استخدام در مشهد از یک خانم با مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی که در یکی از مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد گرایش بالینی در یک مرکز توانبخشی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در مشهد 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

روانشناس

شرایط استخدام:

1.داشتن مدرک مرتبط

2.سابقه کاری مفید

تماس:05138685771