استخدام در مشهد به همکار دندانپزشک جهت همکاری در مطب در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در مشهد

مهارت ها و تجارب

استخدام:

دندان پزشک

شرایط استخدام:

1.مدرک معتبر و مرتبط

2.سابقه کاری

تماس:09151018637