استخدام در کرج به نیروی خانم و آقا با روابط عمومی بالا جهت بازاریابی حرفه ای تبلیغاتی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در کرج 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب

شرایط استخدام:

1.مهارت در کار

2.سابقه کاری مفید

3.مهارت در جذب مشتری

تماس:02634679723