به راننده با گواهینامه جهت پروژه ساختمانی دارای گواهینامه موتور با ضامن در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده

شرایط استخدام:

1.داشتن گواهینامه

2.داشتن ضامن معتبر

تماس:02126124106