استخدام در رشت آموزشگاه زبان راه پرواز به یک منشی خانم در رشت نیازمند است.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.روابط عمومی مناسب

تماس:09118103104