استخدام در رشت به تعدادی راننده خانم مجرب جهت همکاری در آژانس بانوان حورا نیازمندیم.
رشت، بلوار امام خمینی، پیام نور

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده خانم

شرایط استخدام:

1.گواهینامه
2.وسیله نقلیه
3.سابقه کار
4.شهرشناسی

تماس:09118102001