استخدام در رشت شرکت تاسیساتی ابتکار سازه صنعت به تعدادی برقکار متعهدساکن رشت بصورت تمام وقت نیاز دارد.
ساعت تماس ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۱۹

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برق کار

شرایط استخدام:

1.جوان و متعهد
2.مهارت کافی در کار

تماس:09112371876