استخدام در رشت بازرگانی باطری جهان در لاهیجان به یک راننده نیسان برای پخش باطری نیازمند است .

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده نیسان

شرایط استخدام:

1.گواهینامه
2.سابقه کاری
3.شهرشناسی

تماس:09111412498