استخدام در رشت به نیرو های زیر جهت همکاری در برگر ذغالی ۱۷ واقع در گلسار، بلوار دیلمان نیازمندیم

ساعت تماس: ۱۰ الی ۲۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

ساندویچ زن آقا - کارگر ساده آقا - سالندار آقا/خانم

شرایط استخدام:

1.نظم در کار
2.جوان و فعال

تماس:09361489073