استخدام در رشت پذیرش دو پرسنل خانم و آقا جهت همکاری در مغازه بستنی فروشی نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم و آقا

شرایط استخدام:

1.نظم در کار
2.بیان مناسب
3.روابط عمومی خوب

تماس:۰۱۳۳۳۱۲۷۵۶۰