استخدام در رشت به یک فروشنده خانم مجرب با ظاهری اراسته جهت کار در بوتیک زنانه در منظریه نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.خانم

2.اراسته و منظم

3.بیان مناسب

تماس:۰۹۱۱۶۲۹۰۵۷۷