استخدام در رشت فرصت استثنائی شغلی در استان گیلان
بیمه آسیا مبادرت به جذب تعدادی ( خانم و آقا ) به عنوان شغلی منحصر بفرد و کارآمد بصورت تمام وقت و نیمه وقت و به تعداد محدود نموده است.

09113847530 حسن زاده

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل داخلی

شرایط استخدام:

1.داشتن حداقل دیپلم
2. عدم سوء پیشینه

تماس:09357697057