استخدام در رشت از افراد واجد شرایط و تحصیل کرده ( کلیه گرایش ها) جهت همکاری در سمت کارشناس فروش بیمه( با عقد قرارداد رسمی از روز اول ) دعوت به عمل می آوریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر مشخصات خود ( نام- مدرک تحصیلی ) را به شماره پیامک 09117190208 ارسال نمایید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس فروش

شرایط استخدام:

1.داشتن مدرک مرتبط

2.انگیزه برای امر فروش

تماس:۰۱۳۳۳۲۶۱۳۶۸