استخدام در رشت در نظر است از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تعداد محدودی(خانم و آقا)مشاور بیمه های زندگی بر اساس آیین نامه ۵۴بیمه مرکزی پس از مصاحبه حضوری و آزمون داخلی برای استانهای (گیلان ،مازندران،اردبیل ،قزوین)به همکاری دعوت شوند

مزایای شغلی:
بهره مندی از مزایای خویش فرمایی
بهره مندی از درآمد خود اتکایی
بهره مندی از بیمه تکمیل درمان برای خود و خانواده تحت تکفل
ثبت سوابق فروش به نام و کد نماینده فروش
علاقه مندان نام و نام خانوادگی ورشته تحصیلی و شهر محل سکونت و سن خود را به سامانه
۵۰۰۰۱۲۳۸۴۵۶۲۰۰۵پیامک کنند و یا از طریق تلگرام به ۰۹۱۱۶۲۰۲۰۴۶ارسال کنید

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نماینده

شرایط استخدام:

۱_تحصیلات دیپلم به بالا
۲-سن بین ۲۵تا ۵۰سال
۳-علاقه مند به صنعت بیمه و دارای پشتکار
۴-دارای قدرت مذاکره بالا
۵-خوش پوش و ظاهری آراسته

تماس:۰۹۱۱۶۲۰۲۰۴۶