استخدام در رشت به یک خانم در کارگاه تولیدی مانتو واقع در رشت، استقامت دوم نیازمندیم.
حقوق ماهیانه ۳۰۰۰۰۰ تومان
ساعت کار : ۸:۳۰ الی ۱۳ و ۱۴:۳۰ الی ۱۹

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیرو در تولیدی

شرایط استخدام:

1.تجربه کافی در کار 
2.جوان و فعال