استخدام در رشت به تعدادی نیروی ماهر خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم
رشت شهرداری ابتدای خیابان امام خمینی پاساژسالار

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید

تماس:09100101109