به یک نفر نیروی جوان جهت همکاری در مرغ فروشی به صورت نیمه وقت در رشت نیازمندیم.
ساعت کار ۸ الی ۱۵

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.جوان و فعال

تماس:09111329851