استخدام در رشت به یک آرایشگر آقا جهت کار در رشت نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

آرایشگر 

شرایط استخدام:

1.آقا
2.مسلط به کار

تماس:09115022579