استخدام در رشت به یک نیروی آقا جهت کار در انبار و فروشگاه نیازمندیم
آدرس: رشت، خ سعدی

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

انباردار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مفید

2.مسئولیت پذیر

تماس:09117575954