استخدام در رشت تعدادی خانم با روابط عمومی بالا جهت اپراتوری درشرکت همراه اول بصورت نیمه وقت در رشت نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

اپراتور

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.روابط عمومی بالا

تماس:09116700295