استخدام در رشت به یک اپراتور باتجربه و باسابقه وارد به دستگاههای تزریقی اتوماتیک برای تولیدات پلاستیکی با حقوق و مزایای مناسب
نیازمندیم
محل کار: شهر صنعتی کیاشهر
ساعت تماس ۱۴ الی ۱۶

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

اپراتور دستگاه

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.آشنایی با دستگاههای تزریق

تماس:09357801313