استخدام در رشت به تعدادی منشی خانم جهت بازاریابی تلفنی در محیطی که تمام اعضای آن خانم می باشند نیازمندیم

ساعت کاری: ۹:۳۰ الی ۱۵

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب تلفنی

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.فن بیان قوی

تماس:01333345994