مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب

شرایط استخدام:

1.روحیه کاری بالا
2.فن بیان قوی
3.روابط عمومی بالا
4.نظم در کار

تماس:۰۹۳۶۰۱۹۷۸۳۶