استخدام در رشت به یک باطری ساز ماهر جهت همکاری در باطریسازی در کلاچای نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

باطری ساز

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.مهارت کافی در کار

تماس:09196836988