استخدام در رشت به یک برشکار MDF حرفه ای نیازمندیم
تلفن کارگاه: ۳۳۵۹۹۰۳۴
آدرس: رشت جاده جیرده

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برشکار MDF

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.مهارت در کار
3.سابقه کاری مفید

تماس:01333599034