استخدام در رشت به یک برنامه نویس اندروید حرفه ای در یک شرکت نرم افزاری نیازمندیم در صورت تمایل رزمه و یا نمونه کار خود را به ایمیل پیوست ارسال بفرماید.
iman.amanin@gmail.com

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برنامه نویس اندروید

شرایط استخدام:

1.مجرب

2.داشتن مهارت کافی در کار

3.ترجیحا داشتن سابقه کاری مفید

تماس:۰۹۱۱۱۳۵۲۷۸۲