استخدام در رشت به یک تایپیست خانم ، مجرّب و متعهد جهت همکاری با دفتر فنی در بندر انزلی نیازمندیم .

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

تایپیست

شرایط استخدام:

1خانم
2.مهارت در تایپ
3.سابقه کاری مفید

تماس:09360770222