استخدام در رشت به منشی خانم آشنا به حسابداری جهت همکاری نیازمندیم.

 

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط استخدام:

1.آشنا به امور حسابداری
2.سابقه کاری

تماس:09199763200