استخدام در رشت به حسابدار خانم با تسلط کامل به امورحسابداری جهت کار درشرکت پخش موادغذایی نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار 

شرایط استخدام:

1.تسلط به امور حسابداری
2.سابقه کاری مفید
3.خانم

تماس:09111399007