استخدام در رشت به یک حسابدار جهت کار در کارخانه آب معدنی واقع در فومن نیازمندیم

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط استخدام:

1.آشنا به امور حسابداری
2.سابقه کاری مرتبط

تماس:09116237970