استخدام در رشت به یک نفر خانم مسلط به خیاطی جهت کار در تولیدی نیازمندیم.
آشنا به کار با چرخ صنعتی
مکان تولیدی محدوده میدان رازی رشت

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

خیاط ماهر

شرایط استخدام:

1.آشنا به کار با چرخ صنعتی
2.سابقه کار

تماس:09385251161