استخدام در رشت به یک خانم مجرد آشنا به خیاطی جهت کار در یک دوزندگی زنانه واقع در رشت نیازمندیم .

ساعت تماس : صبح ۸ الی ۱ عصر ۴ الی ۷

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

خیاط

شرایط استخدام:

1.مهارت در کار
2.سابقه کاری مفید

تماس:013 33660829