استخدام در رشت به دو نفر خانم دانشجو ( کارشناسی)، ترجیحاً رشته های علوم انسانی برای پژوهش های مرتبط با حوزه کودک و نوجوان در رشت نیازمندیم
کار به صورت پاره وقت و حقوق به صورت ساعتی پرداخت می گردد
حقوق در نظر گرفته شده برای هر ساعت چهار برابرحقوق کار دانشجویی مصوب دانشگاه است.
پژوهش مهر ماه با عنوان نیازسنجی علاقه مندی های کودکان 8-12 سال کودکان استان گیلان می باشد

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

دانشجو

شرایط استخدام:

1.خلاق
2.روابط عمومی مناسب
3.فعال

تماس:09906904681