استخدام  در رشت به تعدادی ماشین وانت مسقف با راننده برای کار در شرکتپخش مواد غذایی نیازمندیم.
مزایا:حقوق ثابت یک میلیون و پانصد هزار تومان +بیمه تامین اجتماعی +پاداش روزانه

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده با ماشین

شرایط استخدام:

1.گواهینامه
2.ماشین وانت مسقف
3.ساکن رشت

تماس:۰۹۱۱۷۶۶۶۱۴۷