استخدام در رشت نیازمند راننده بیل بکهو سنوپارس، تمام وقت با حقوق و مزایا مطلوب
مجرب بودن در کار
کار شخصی
محدوده کار شفت و فومن
خواهشمندم با دقت بر روی تصویر دستگاه و در صورت داشتن مهارت بر روی این مدل بیل بکهو،تماس حاصل نمایید.
در صورت ساکن بودن در استان یا شهر دیگر با تهیه محل سکونت برای خود ،ما قادر به همکاری با شما هستیم.
ایمانی 09111304928

09119851650 امیر ایمانی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری

2.مجرب

تماس:۰۹۱۱۱۳۰۴۹۲۸