استخدام در رشت نیازمند راننده بیل بکهو سنوپارس، تمام وقت با حقوق و مزایا مطلوب
مجرب بودن در کار
کار شخصی
محدوده کار شفت و فومن
خواهشمندم با دقت بر روی تصویر دستگاه و در صورت داشتن مهارت بر روی این مدل بیل بکهو،تماس حاصل نمایید.
در صورت ساکن بودن در استان یا شهر دیگر با تهیه محل سکونت برای خود ،ما قادر به همکاری با شما هستیم.
ایمانی ۰۹۱۱۱۳۰۴۹۲۸

۰۹۱۱۹۸۵۱۶۵۰ امیر ایمانی

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری

2.مجرب

تماس:۰۹۱۱۱۳۰۴۹۲۸