استخدام در رشت به تعدادی راننده خانم با ماشین در آژانس بانوان بانو واقع در حمیدیان نیازمندیم.لطفا زنگ بزنید,اس ام اس ندهید.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده خانم

شرایط استخدام:

1.گواهینامه 

2.نظم کاری 

3.سابقه کار

تماس:۰۹۳۷۷۳۶۷۱۷۲