استخدام در رشت نیازمند راننده پایه یک جهت کار با کمپرسی تک ترجیحا ساکن رشت.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده پایه یک

شرایط استخدام:

1.گواهینامه معتبر

2.سابقه کاری

3.مهارت کافی در کار

تماس: ۰۹۱۱۱۳۲۰۸۸۴