استخدام در رشت به تعدادی راننده پایه یک (پاک) که سابقه کار با کشنده اف اچ داشته باشد برای کار در گیلان نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده پایه یک

شرایط استخدام:

1.گواهینامه
2.سابقه کاری مفید

تماس:09169196801