استخدام در رشت به تعدادی راننده دارای پیکان وانت مسقف، ترجیحا با سابقه کار در شرکت های پخش مواد غذایی نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده پخش 

شرایط استخدام:

1.داشتن گواهینامه و ماشین
2.سابقه کاری مفید

تماس:09197026083 - 01333700822