استخدام در رشت تعدادی راننده با خودرو جهت پخش بسته های پستی درسطح استان گیلان درشهرهای رودبار منجیل رستم آباد و تالش آستارا نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده با خودرو

شرایط استخدام:

1.داشتن ماشین و گواهینامه
2.سابقه کاری مفید

تماس:09104433700