استخدام در رشت به تعدادی ماشین پیکان وانت با راننده که آشنایی کامل به پخش گرم و سوپریهای شهر رشت داشته باشند با روزانه ۵ ساعت کاری و حقوق هفتگی نیازمندیم.
سابقه کار الزامی است
ساعت تماس: ۱۰ الی ۲۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده با ماشین

شرایط استخدام:

1.داشتن ماشین پیکان وانت
2.گواهینامه
3.سابقه کاری مفید

تماس:09117626366