استخدام در رشت به تعدادی راننده با خودرو جهت پخش بسته های پستی درشهرهای انزلی آستارا، تالش، رضوانشهر نیازمندیم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده با خودرو

شرایط استخدام:

1.داشتن مدارک
2.سابقه کاری مفید

تماس:09115014564