استخدام در رشت جذب یک نفر سالن دار در منظریه برای کافه کیک

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالن دار

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.نظم در کار

تماس: ۰۹۳۸۱۴۵۹۶۱۶