مهارت ها و تجارب

استخدام:

سرآشپز

شرایط استخدام:

1.مهارت در کار

2.سابقه کاری مفید

تماس: ۰۹۱۱۹۳۱۶۱۱۲