استخدام در رشت به خانم یا زوج متاهل برای سرایداری و مراقبت از سالمند در رشت نیازمندیم .

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

زوج سرایدار

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.بدون حاشیه

تماس:09118201399