استخدام در رشت به یک همکار آقا با حداکثر تحصیلات کاردانی در دونیم شیفت از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۶ الی۲۱:۳۰ شب برای کار صحافی ترجیحا با سابقه کاری مرتبط و آشنا به امور چاپی و صحافی با حد اکثر سن ۲۵ نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صحاف

شرایط استخدام:

1.آشنا به امور صحافی
2.تجربه کاری مرتبط

تماس: ۰۹۱۱۶۴۹۶۴۰۰