استخدام در رشت به یک همکار آقا با حداکثر تحصیلات کاردانی در دونیم شیفت از ساعت 8:30 الی 13:30 و 16 الی21:30 شب برای کار صحافی ترجیحا با سابقه کاری مرتبط و آشنا به امور چاپی و صحافی با حد اکثر سن 25 نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صحاف

شرایط استخدام:

1.آشنا به امور صحافی
2.تجربه کاری مرتبط

تماس: ۰۹۱۱۶۴۹۶۴۰۰