استخدام در رشت به یک نفر صندوقدار خانم با سابقه کار مرتبط و تسلط کامل به نرم افزار هلو و حسابداری و یک نفر همکار آقا با سابقه کار بازاریابی نیازمندیم
ساعت مصاحبه حضوری: 10 الی 12
رشت، بلوار قلی پور، فروشگاه طلای سبز رفسنجان

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صندوقدار خانم
بازاریاب خانم

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری مرتبط
2.بیان مناسب

تماس:09359530806