استخدام در رشت به یک صندوق دار خانوم با روابط عمومی بالا جهت کار در بستنی حاج حسین گلسار نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صندوق دار

شرایط استخدام:

1.خانم

2.بیان و روابط عمومی مناسب

3.ترجیحا داشتن سابقه کاری